Yazılar

Harcırah Nedir

Harcırah Nedir

Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. kelime manası yol harcı, yol parası, yolda harcanmak üzere verilen demektir. Türk hukuk sisteminde ise, harcırah Kanununda ifadesini bulmuştur. 1954 tarihinde çıkarılan ilgili kanuna göre, Harcırah, Bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir

Genel ve katma bütçe li kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarda çalışan personele, personel kanununa göre aylık alan kimselere, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde çalışan ve harcırah kanununda zikredilen personele hangi şartlarda verileceği, miktarının nasıl hesaplanacağı ve

diğer özellikleri kanunla düzenlenmiştir. harcırah, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme gibi masraflardan birinin, bir k açının veya tamamının ödenmesini öngörür. Harcırah miktarları, her yıl bütçe kanunları ile yeniden belirlenerek, verilecek paraların genel fiyat artışlarını ta kip etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Özel müessese ve şirketler de, personelinin harcamalarını karşılamak için ücret ve personel yönetimi

kaideleri dahilinde kendilerine has özel harcırah sistemleri geliştirirler. Genel olarak harcamalar için önceden belli bir miktarın topluca verildiği ve sonradan getirilecek belgelerde bunun hesabının tutulduğu avans sistemleri, harcamalar için belli bir miktarın tayin edilip, bunu aşan kısımlarının personelin kendisi tarafından karşılandığı sabit harcama sistemleri görülebilir. Tabiatiyle, her şirket, hangi tür harcamaların karşılanacağına dair kaideler ve prensipler de tayin etmiştir. Bu hususta firmalar, diğer firmalardaki uygulamaları ta Kip ettiği görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir