Yazılar

Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel

Cumhüriyet dönemi eğitimci, yazar ve devlet adamlarından. 16 aralık 1897’de istanbul’da doğdu. ilk tahsilden sora orta öğrenimini istanbul’da Vefa Lisesinde gördü. istanbul Darülfünün (istanbul Üniversitesi) edebiyat Fakültesi felsefe bölümünü 1921’de bitirdi. 1922’de istanbul erkek Öğretmen Okuluna edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra Kuleli askeri Lisesi, istanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesinde felsefe, sosyoloji, türkçe ve edebiyat

dersleri okuttu. 1927’de Maarif Müfettişi olarak vazife aldı. Fransız eğitim sistemini incelemek üzere bir yıllığına Paris’e gönderildi. 1932’de gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, 1933-35 seneleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü vazifelerinde bulundu. 1935’te izmir den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1938’de Celal bayar başkanlığındaki hükümette Milli Eğitim Bakanı olarak vazifelendirildi. 1939’da 1. Eğitim Şürasını toplayarak bir eğitim planı hazırlattı. ankara Fen ve tıp Fakültelerini, izmir Yüksek ticaret ve iktisat Okulunu ve edirne Öğretmen Okulunu açtı.

Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde de Milli Eğitim Bakanlığı vazifesini yürüten hasan ali yücel, Yüksek mühendis Mektebini istanbul teknik Üniversitesi haline getirdi. Üniversiteler kanununun çıkarılması, tiyatro ve operanın devlet hizmetleri arasına katılması Türk ansiklopedisi ve islam Ansiklopedisi’nin yayımına başlamak gibi faaliyetlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurduğu tercüme bürosunda dünya klasiklerinden 496 kitabı Türkçeye tercüme ettirerek bastırdı. Bunu yapmakla kendi milli kültürümüzden uzak, yabancı kültürle re hayran bir okumuş kitle meydana getirmeyi hedef aldı. Uzun zaman içinde uygulanan bu program neticesinde kendi tarihine ve milli kültürüne yabancı bir nesil ortaya çıktı.

Cumhüriyet tarihinde Milli Şeflik dönemi olarak bilinen her türlü dini ve milli değerin tahrib edilmeye çalışıldığı bir devirde uzun müddet Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel, Köy Enstitülerinin açılmasına önderlik etti. din düşmanlığının milli ideoloji olarak kabul edildiği bir dönemde Köy Enstitülerinden yetiştirdiği kimselerle milli tarihine ve kültürüne yabancı bir nesil yetiştirmeye çalıştı.

Şehirlerden uzak ıssız dağ başlarında ve köylerde ideal he defler ortaya atarak kurduğu Köy Enstitülerini marksist ve materyalist fikirlerin körpe dimağlara yerleştirildiği merkezler haline getirdi. Köy Enstitülerinde tertemiz köy çocuklarının beyinleri yıkanmaya çalışıldı. kültürel ve sosyal faaliyet adı altında kızlı-erkekli olarak düzenlenen eğlence proğramlarında gençlerin ahlaksız hale getirilmesine önayak olundu. Kız-erkek karma eğitim gören yatılı Köy Enstitülerinde her türlü ahlak dışı

harekete göz yumuldu. Kız çocuklarının namus ve iffetine el uzatıldı. Köy Enstitülerinde köylü-şehirli ayırımı ile sınıf düşmanlığını körükleyecek, her türlü milli ve manevi değeri hiçe sayacak ve çevresine bu şeyleri telkin edebilecek şartlandırılmış öğretmenler yetiştirilmeye çalışıldı. Bu okullarda olanlara göz yuman veya teşvik eden Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında vazife yapan az sayıda milliyetçi ve vatanperver kimselere karşı sindirme politikası takib etti. Bakanlık teşkilatındaki belli noktalara komünist fikirleri savunan kimseleri yerleştirdi. (Bkz. Köy Enstitüleri)

1946 senesinde memleketsever ve komünizm düşmanı bazı CHP’liler tarafından hakikatler anlaşılınca hadiselerin sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanı hasan ali yücel vazifeden uzaklaştırıldı. Daha sonra Köy Enstitülerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde geniş ve resmi bir rapor hazırlandı. Bu gelişmelerden sonra karşılıklı ithamlar üzerine Demokrat Partiistanbul il Başkanı avukat Profesör Kenan Öner ile Hasan Ali Yücel arasında “Öner-Yücel Davası” olarak bilinen

dava ortaya çıktı. Kenan Öner, Hasan Ali Yücel’in bakanlığı sırasında komünistleri desteklediğini iddia etti. Bunun üzerine HasanAli Yücel, Öner hakkında hakaret davası açtı. Geniş yankılar uyandıran ve siyasi bir hüviyet kazanan yargılama neticesinde, mahkeme Öner’in Yücel’le ilgili iddialarının doğru olduğuna ve Öner hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi. Bu karar, HasanAli Yücel’i ve CHP hükümetini siyasi yönden çok zor duruma düşürdü.

Hasan Ali Yücel, 1950 genel seçimlerinde milletvekili seçilemeyince istanbul’a yerleşti. Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde kültür sanat ve felsefe konularında makaleler yazdı. 1955-60 yılları arasında iş bankası Kültür Yayınlarını idare etti. 1958’de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu üyeliğine, 1961’de Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. 26 Şubat 1961’deistanbul’da öldü.

Eğitimciliği, yazarlığı ve devlet adamlığının yanında şairliği de bulunan Hasan Ali Yücel’in birçok eseri vardır. Şiirlerini, dergah, Yarın, Yeni Mecmua ve Hayat Dergisi’nde, kültürel ve sosyal konulardaki ma kale ve denemelerini Akşam, Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde yayımladı.

Başlıca eserleri şunlardır
Türk Edebiyatı Nümüneleri, mantık ve Metodoloji, Goethe, Bir Dehanın Romanı, pazartesi Konuşmaları, içten Dıştan, Türkiye’de Orta Öğretim, Davam, davalar ve Neticeleri, Hürriyete Doğru, iyi Vatandaşiyi insan, Kıbrıs mektupları, Edebiyat Tarihimizden, ingiltere Mektupları, Türkiye’de Maarif, hürriyet Gene Hürriyet, Dönen ses (Şiirler), Sizin için (Çocuk Şiirleri), Dinle Benden (Şiir), allah Bir (Şiirler).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.