Yazılar

Hasan Bin Ali Askeri

Hasan Bin Ali Askeri

on iki imamın on birincisi. ismi Hasan olup, künyesi Ebü Muhammeddir. imam-ı Ali Nakinin oğludur. Zeki, Halis ve Sirac lakablarıyla bilinir. Samarrada oturduğu El- asker mahallesine izafeten, El- askeri nisbetiyle meşhur olmuştur. 846 (H.232)da Medinede doğdu. Babasının ikamete mecbur tutulduğu Samarraya iki yaşındayken gelen Hasan el-Askeri orada büyüdü. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Fars, Hint ve Türk dillerini öğrendi. Cesur, cömert, kerim ve alim bir zat olan Hasan bin Ali el- askerinin on iki imamın on ikincisi ve sonuncusu olan Muhammed Mehdi adında bir oğlu vardı. Abbasi Halifesi El-Mutemid zamanında, 875 (H.261)te vefat eden Hasan bin Ali el- askeri, Bağdat yakınındaki Samarrada babasının yanına defnedildi. Güzel ahlak sahibi ve veli bir zat olup, keramet ehliydi. Kerametlerinden biri şudur

imamı sevenlerden biri, başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır imam-ı Askeri hazretlerine bir mektup yazarak bazı şeyler sordum. bahar hummasından da soracaktım. Fakat unutmuştum. Daha sonra suallerimin cevabı geldi. Suallerin cevabından sonra şöyle

yazmışlar
“Bu suallerle beraber bahar hummasını da soracaktın, fakat unuttun. Onun cevabını da verelim. Ey ateş! ibrahimin üzerine soğuk ve emin ol.» mealindeki ayet-i kerimeyi yazıp, hummalı hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.” buyurdu. Dedikleri gibi yaptım. Hasta şifa buldu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.