Yazılar

Havai Fişek

Havai Fişek

bayram larda, şenliklerde, haberleşmede ve askeri birliklerde kullanılan renk renk ışık saçan fişek. Yanıcı madde, mukavvadan veya başka maddeden yapılan bir kovan içine konulduğu gibi bir çubuk ucuna da bağlanabilmektedir. Fitili tutuşturulunca şiddetli ıslık sesi çıkararak yükselir. havada renk renk kandiller halinde dökülenler olduğu gibi fırıl fırıl dönen şekilleri de vardır. tekerlek mukavva şeklinde hazırlanan, aralıklı fitiller yerleştirilen dönen cinslerine çeşitli şekiller verdirilebilir. Japonlar günümüzde çeşitli devletlerde çok renkli ve şekilli gösteriler düzenlemektedirler.

Havai fişeklerde kullanılan baruta çeşitli maden tuzları konarak rengarenk patlaması temin edilir. Bunlar daha ziyade milli bayramlar da, şenliklerde, fuarlarda ve karnavallarda kullanılır.

ilk yapıldıklarında askeri maksatla kullanılan havai fişeklerden daha sonraları haberleşme aracı olarak da istifade edilmiştir. Zamanımızda askeri birliklerde işaret fişeği ve özel yapılanları ise aydınlatma maksadıyla kullanılmaktadır. Topçu silahları ve uçaklarla atılanları, düşman arazisini geceler i belli bir müddet aydınlatarak kontrol altında tutmayı sağlamaktadır. Bunlar paraşüt lü olup, paraşütü havada açılmakta, yavaş yavaş düşüşü esnasında bölgeye ışık saçmaktadırlar.

Osmanlı Devletinde sultan ve şehzade düğünlerinde, Padişahların tahta çıkışşenliklerinde, ordunun sefere çıkış ve dönüşlerinde havai fişeklerin çok çeşitleri kullanılırdı. Günümüzde de kullanılmakla beraber daha ziyade elektrikle yapılan ışıklandırmalar bunlara tercih edilmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir