Yazılar

Haydar Mirza

Haydar Mirza

on altıncı yüzyıl Türk tarihçisi. Asıl adı Muhammed Haydar olup 1499’da Çağatay ülkesinde doğdu. Gürganiyye devleti (1526-1858) kurucusu Babür Şahın akrabasıdır. Babasının öldürülmesi üzerine Çağatay ülkesinden 1509’da Kabil’e geldi ve dayısı Babür Şah tarafından kabul gördü. Kıymetli alimlerden okuyarak kendini yetiştirdi. Babür Şahın yanında askeri seferlere katıldı. 1512’de Babür’ün yanından ayrılıp, Fergana’ya gitti. Moğol Hükümdarı Said Hanın (1531-1573) yanında yüksek memuriyet alıp, birlikte sefere katıldılar. Said han 1533’te ölünce, yerine geçen Abdürreşid Hanla anlaşamayıp Timurlular ülkesine gitti.

Haydar Mirza, 1541’de Keşmir’i fethedip hükümet kurdu. 1551’de Keşmirlilerin ayaklanmasında öldürüldü. Tarih-i Raşidi ve Cihanname adlı eserlerini Keşmir’de hükümdarken yazdı. Tarih-i Raşidi iki kısımdır. Birinci kısmı Çağatay Hanedanından, ikinci kısmı ise kendi başından geçen ve zamanındaki olaylardan bahseder. Tarih-i Raşidi 16. asrın tarih ve coğrafyası için kaynak kitabı olarak kullanılmıştır. Cihanname adlı eseri; Çağatay Türkçesiyle yazılan manzüm bir hikayedir ve o devrin Türk adet ve geleneklerine yer verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir