Yazılar

Haydar Paşa

Haydar Paşa

Osmanlı veziri. 1512 yılında Isparta’nın Gelendost ilçesinde doğdu. Eğridir veAkşehir medreselerinde tahsil gördü. Daha sonra istanbul’a gelerek Mimarağa Ocağına, sonra da Darüs sanayi Odasına girdi. Mimarağa yardımcısı ve darüssanayi kalfası oldu (1530). Tersane yapma vazifesi verildi. Haliç Tersanesinin yerinde havuzlar ve depolar yaptırdı. Cidde’de ilk Türk donanma üssünü kurdu. Anadolu’da çeşitli kanal ve köprülerin, Selimiye Kışlasının, Ulukışla’daki Büyük Kışlanın planlarını hazırlamak ve inşa etmekle vazifelendirildi. Bu çalışmaları neticesinde bir tuğlu paşalık rütbesi verildi.

Budin’in fethine ve iran seferine katıldı. Osmanlı-Macar görüşmelerinde Osmanlı heyetine Başkanlık etti. Zigetvar kuşatmasına kumandan olarak katıldı(1556). Baboca Kalesini ve Köstence’yi aldı. ikinci Selim zamanında ikinci vezirlikten kubbe vezirliğine getirildi. Anadolu’nun imarı için hazırladığı planı padişaha takdim etti. Kıbrıs’ın fethine ve inebahtı Savaşına katıldı. Tunus beylerbeyliğine getirildi. Halkulvad Savaşında birleşik Venedik-ispan yol ordusunu yendi. 1575’te Cezayir, 1582’de sivas beylerbeyliğine tayin olundu. 1583’te Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte iran seferine katıldı. 1588’de Gence’nin fethini temin etti.

1595’te Sultan Üçüncü Mehmed tarafından istanbul’a çağrıldı. Eflak seferine iştirak etti. Bükreş önlerinde şehid düştü(1595). Arapça, Farsça, Rumca, Fransızca ve Macarca bilirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.