Yazılar

Higrometre Nedir

Higrometre Nedir

atmosferdeki nem (rutübet) miktarını ölçmeye yarayan alet. “Hygro” Yunancada nem, “meter” ise ölçen demektir. Bu aletler nemi tesbit etme metodlarına göre tasnif edilebilirler. Başlıcaları şunlardır

1. Psikrometre denilen ve yanyana iki termometrelerden birinin haznesine ıslak bir bez örtülür. havadaki nem miktarı düştükçe ıslak hazneden daha fazla buhar laşma olacağı için, iki termometrenin göstereceği sıcaklıklar arasındaki fark, o nisbette büyük olacaktır.

2. Çiğ husülü (buhar yoğunlaşması) için gerekli ortamı simüle (benzerini hasıl) eden alet. Soğutucu tertibat ile havadaki su buharın ın yoğunlaşmasını sağlar ve bu yoğunlaşmanın meydana getirdiği Sıcaklığı ölçer. Bu da nem miktarını gösterir.

3. Saç veya öküz barsağından parçalar kullanılarak yapılan aletler.alette, havadaki izafi (bağıl, rölatif, nisbi) nem miktarı arttıkça sözkonusu organik maddelerin boylarının uzayacağı prensibi kullanılır.

4. Havadaki rutubeti emen kimyevi maddeleri kullanan aletler. Havadaki nem miktarı arttıkça, bu maddeler daha fazla nem emerler ve dolayısıyla ağırlıkları da o nisbette artar.

5. Kimyevi olarak işlenmiş metal tellerin elektriki dirençlerinin havadaki nemden etkileneceği prensibinden istifade eden aletler. Bütün bu aletler, uygun bir kalibrasyon (ölçülen değerle nem arasındaki bağıntı ayarı) yardımıyla sonucu verir. Ölçüm değeri umümiyetle bir mekanizma vasıtasıyla bir ibre, yazıcı uç veya elektronik göstergeye intikal eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.