Yazılar

ikramiye Nedir

ikramiye Nedir

Başkası hesabına çalışanların çalışmalarının belli istikametlere yönlendirilmesi için kullanılan teşvik araçlarından biri. ikramiye, bir bağış gibi görülürse de, aslında ücretin bir parçasını teşkil etmektedir.

Çalışanların işlerini iyi yapmasının, disiplinli çalışmasının, işyerinde olumlu davranışlarının, işyerine sadakatinin, belli bir he defi bulmuş olmasının bir karşılığı olarak verilebileceği gibi, bayram , kuruluş yıldönümü, doğum, evlenme, eve taşınma vs. gibi özel günlere ve özel durumlara bağlı olarak da ödenebilir. Ayrıca, çalışanları işyerlerini değiştirmemelerini özendirmek veya ana para yardımında bulunmak gibi maksatlarda da ikramiye ödenebilir.

ikramiyenin bir teşvik unsuru olabilmesi için, hangi durumlarda ne miktar verilebileceğine dair çalışanlar nezdinde önceden belli bir fikir meydana gelmesi lazımdır. Seyyanen herkese, belli periyotlarla ve belli miktarlarda ödenen paralar, adına ikramiye denilse bile, teşvik edici özelliği azalmış, toplam ücretin belli bir parçası haline gelmiş demektir. Aynı şekilde, ikramiyenin kime ne

miktarda verileceğini tayin hususu, işverenin elinde bulunduğu zaman daha etkili olabilmektedir. ikramiyede eşitlik şart değildir. Ancak, değerleme ve paylaşmada adaletli davranmak çok büyük önem taşımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir