Yazılar

ilahi Nedir

ilahi Nedir

ilahi, allahı övmek, Ona dua etmek ve en büyük aşkın allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir ilahiler, çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur

Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. ilahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. ilahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

ilahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme deyiş, Gülşenilerde tapuğ, Halvetilerde durak diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır 7 li, 8 li ve 11li hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasındadır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir