Yazılar

indirgenme Ve Yükseltgenme

indirgenme ve Yükseltgenme

Bir elementin, kimyasal reaksiyonda elektron alması olayına indirgenme denir. indirgenme olayına reduksiyon, yükseltgenme olayına da oksidasyon denir. Reaksiyonda elektron vererek yükseltgenen element karşısındakini indirgediği için “indirgen”, elektron alarak indirgenen element karşısındakini yükseltgediği için “yükseltgen” olarak tanımlanır.

Eğer elektron alan yani indirgenen element serbest (nötr) halde ise, eksi değerlikli olur. Serbest halde değil de (+) değerlikli iyon halinde ise, aldığı elektron sayısı kadar değerliği azalır. Buna karşılık elektron veren element, nötr halde ise + değerlikli olur, iyon halinde ise verdiği elektron sayısı kadar değerliği artar.

2H2 + O02 › 2H2O-2

Bu reaksiyonda oksijen, indirgenmiş, yani hidrojenden elektron almış ve sıfır değerlikli halden (2-) değerlikli hale geçmiştir. hidrojen ise 1 elektron vererek +1’e yükseltgenmiştir.

K2 + Cr26+O7 + KI + 14HCl › 2Cr3+Cl3 +3I2 + 7H2O + 8KCl

Bu reaksiyonda her bir Cr6+ iyonu 3 elektron alarak indirgenmiş, her bir iyot ise birer elektron vererek

yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme beraber meydana gelen olaylardır. Bu iki olaya birden redoks denir. (Bkz. Redoks Tepkimeleri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.