Yazılar

irade Nedir

irade Nedir

istenç, Eski Türkçede irade anlamında kullanılıp, belirli bir yapabilme gücünü ya da itici gücün varlığını belirtmek için kullanılır Buna bağlı olarak bir kaç yönden istenç kavramını belirtmek gerkir ilk olarak, istencin, özgürlüğü de kendinde barındıran bir isteme durumu olarak tarif edilmesi sözkonusudur. Öte yandan bir bilinç yetisi olarak da belirtilir

Buna göre tasarımlarımız ve görüşlerimiz üzerinde bilinçli bir seçme ve karar verme yetenegimiz sözkonusudur. Bir başka anlamda ise, istenç, duygulanımlardan bağımsız olarak, salt akla da yalı bir isteme durumunun mümkün olduğunu varsayar yani her tür isteme ve eylemliliklerimizi rasyonel olarak belirleyebiliriz önermesini dile getirir. Bunun yanı sıra istenilen şeyi fiilen yapabilme ve bir kararı yerine getirebilme yeteneği ya da gücü de istenç kavramının içeriğinde yer alır. Son olarak, bütün bu tanımları içerecek şekilde, istenç, dünyanın ya da yaşamın, hem rasyonel hem de özgür bir şekilde gerçekleşmesi olarak blirtilip tanımlanabilir.

istencin, bazı bakımlardan, özgür irade, olarak anlaşılması sözkonusudur. felsefe akımı olarak istenççilik, burada belirtilen istenç kavramının anlam katmanlarını içererek meydana gelmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir