Yazılar

ırmak Nedir

ırmak Nedir

Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir ırmak, suları eğimli bir yatak içinde akar ırmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur

Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak oyarak ırmak biçimini alır Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da kurur. ırmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır . ırmaklar, akarken yatakları aşındırır ve yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın, ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir. Böylece verimli tarım arazisi oluşur