Yazılar

işlem Nedir

işlem Nedir

işlem Ne Demek? işlem Nedir Kısaca? işlem Ne Demektir? işlem Hakkında Bilgi? işlem Nedir Matematik?

işlem Ne Demek, işlem Matematikte bir A kümesi için, tanım kümesi AxAx… xa, değer kümesi A olan fonksiyon. f: AxA Ø A fonksiyonuna ikili işlem denir. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemleri ikili işlemdir. Vektörlerde vektörel çarpım, kümelerde birleşim ve kesişim işlemleri de birer ikili işlemdir. f: A Ø A fonksiyonuna birli işlem denir. kare kök alma birli işlemdir. f: AxAxA Ø A fonksiyonu üçlü işlemdir. Vektörlerde karma çarpım üçlü işleme bir örnektir. Değer kümesi A’dan farklı ise, böyle işleme dış işlem denir. A’ya eşit ise iç işlem adı verilir. Vektörlerde skaler ve karma çarpım birer dış işlemdir.

matematiksel işlem tekniği, temelde toplama ve çarpma cetvelleriyle bir toplamı, bir farkı, bir çarpımı ya da bir bölümü hesaplamaya yarayan teknikler bütünüdür.

Genellikle ikili işlem, bazen de birli işlem söz konusu edilir. üçlü işlemin kullanıldığı pek enderdir. Dörtlü işlemin matematikte kullanıldığına bu satırların yazarı bugüne dek rastlanmamıştır.

Eğer X bir kümeyse ve bir doğal sayıysa X üzerine işlem X^n kümesinden X’e giden bir fonksiyondur. Örneğin (m,x,b) = mx + b, gerçel sayilar kümesi R üzerine bir işlemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.