Yazılar

istatistik Nedir

istatistik Nedir

Toplumsal nitelikteki olaylarla ilgili sayısal (kantitatif) verileri toplamak, bu verileri analiz etmek ve bunlardan politikaya ilişkin sonuçlar çıkarılmasında kullanılan matematiğe da yalı bilim dalı. Özellikle, sosyal bilimlerde ve biyoloji ve tıp alanlarında kullanılır. toplum olaylarıyla onları etkileyen değişkenler arasındaki münasebetler hakkında genellemeler yapılmasına imkan verir.

Menşei, Romaimparatorluğuna kadar dayanan sayısal (kemmi) bilgi toplama faaliyeti ilk defa 1748 yılında Achenwall, devletle (status) ilgili bilgi anlamına gelen istatistik olarak adlandırılmıştır. ilk olarak doğum, ölüm, göç ve evlenme olayları incelenmesi yoluyla Demografi ( Nüfus bilim) olarak ortaya çıkan istatistik, günümüzde özellikle iktisat ve diğer sosyal bilim alanında geniş bir tatbikat sahası bulmuştur.

istatistik Metodolojisi Dört Safhaya Ayrılmaktadır

  • 1) Sayısal bilgilerin derlenmesi
  • 2) Bu bilgilerin düzenlenmesi
  • 3) Düzenlenen bilgilerin tablo veya grafik halinde sunulması
  • 4) Tablo veya grafikler de sunulan düzenli bilgilerin genelleme yapılabilmesi için analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.