Yazılar

istiare Nedir

istiare Nedir

Bir sözün benzetme amacı güdülerek başka bir söz yerine kullanılması istiare, bir çeşit benzetmedir. Yalnız, benzetme ile ayrıldığı noktalar vardır. Benzetmede, benzeyenle kendisine benzetilenin birlikte söylenmesi şarttır. istiarede ise benzeyen ya da kendisine benzetilenden bir tanesi söylenir, öbürleri söylenmez.

Yüce dağ başında siyah tül vardır mısrasında, siyah tül, kara bulut anlamında, Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü mısrasında kurşun, bulut anlamında kullanılmıştır.

Yalnız benzeyeni söylenip, kendisine benzetilen söylenmemek suretiyle kurulan istiarelere kapalı istiare bir konunun, kendisiyle benzeme ilgisi bulunan başka şeylerle anlatılmasına temsilî istiare” denir

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.