Yazılar

Jübile Nedir

jübile Nedir

Bir mesleğin veya önemli bir olayın yirmi beşinci veya ellinci yılını başarıyla bitirmiş olanların, şerefine yapılan merasim. Jübile kelimesi ibranice “iobel” kelimesinden alınmıştır. Manası “koç boynuzu” demektir. ibranilerin, inanışlarına göre her 50 yılda suçları bağışlanır, böylece tam bir sükün ve dinlenme yılına girilir. Bu yıl, koç boynuzundan yapılma borularla ilan edilir.

Yahüdilerde ise 50 yılda bir jübile ile borçlar affedilir; köleler, esirler azad edilir; inanışlarına göre Roma’ya gelenlerin bütün günahları affedilir.

Hıristiyanlarda da 50 yılda bir jübile yapmak gelenek halini almıştır. inanışlarına göre Roma’ya hacca gidenlerin kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı imtiyaz yılı ve bağışlama yılı olduğu kabul edilir.

Yahüdilik ve Hıristiyanlıkta böyle uzun bir tarihe sahip jübile, ülkemizde de hayat ve meslek yılları için kullanılmaktadır. Bilhassa belli bir müddet sporla uğraşanları uğurlamak için yapılması adet haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.