Yazılar

Kalavun Nedir

kalavun Nedir

Mısır Memlük devletinin yedinci hükümdarı. Eyyübi Sultanı Melik Salih Necmüddin Eyyüb’ün kölelerinden olup, bin altına satın alındığı için “Elifi” de denir. Sultan kendisini 1247 yılında, serbest bırakınca askerlik hizmetine girdi. Sultan Baybars ve oğlu Baraka Hanın hükümdarlığı zamanında Ermenilerle yaptığı savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti.

Baraka han tahttan indirilip yedi yaşındaki kardeşi Salamış hükümdar olunca, Kalavun atabeg tayin edildi. Altı ay süren bu atabeglikten sonra bir darbe ile hükümdarlığı ele aldı. Halifenin de hükümdarlığını tanımasıyla durumu sağlamlaşan kalavun Suriye’deki Şam Sultanı Sungur, Moğollar ve onlara yardım eden Ermenilerle mücadele ederek yaptığı savaşları kazandı. Bütün Suriye’yi elde etmek için St. Jean şövalyelerinin Morkab’daki kalelerini 1285’te ele geçirdi. Trablus’u ve yakınındaki

Batrun Kalesini ele geçirdikten sonra Akka’yı almak için yola çıktığı sırada, Kahire yakınlarında öldü. Yaptırdığı medresenin bahçesine defnedildi.

Cesur, tedbirli, ad il, ilmi ve terakkiyi seven bir hükümdar olup, Kahire’de iki kasr arasında büyük bir medrese yaptırdı. O zamana kadar bir benzeri yapılmamış olan Kahire Hastanesi, en önemli eseridir. Bu hastanenin çeşitli hastalıklar için laboratuvarları, ilaçlar ve diğer erzaklar için ayrı ayrı depoları, tertipli, güzel hasta koğuşları bulunmaktaydı. Ayrıca bu hastanenin yanına cami ve diğer eserler de yaptırdı.

Memlük sultanları arasında, kurduğu hükümranlık devam eden yalnız budur. Bu sülalenin başına Kalavun’dan sonra beş hükümdar daha geçti. 1382 yılında Çerkes Sultanları ortaya çıkınca sülalenin hükümranlığı sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.