Yazılar

Kanyon Nedir

kanyon Nedir

Sarp, kayalık kenarları arasına sıkışmış vadi. Bir akar suyun yeri oyması neticesinde meydana gelen dar ve dolambaçlı boğaza da kanyon adı verilir. Yeryüzündeki bu çeşit yerlere dendiği gibi, deniz diplerindeki keskin yamaçlı vadilere de bu ad verilir. kanyonlar genellikle suyu bol ve kuvvetli akarsular tarafından meydana getirilir. Bazan da içinde yeraltı ırmağının geçtiği mağaraların çökmesi ile teşekkül ederler. Yurdumuzda Karadeniz Bölgesi dağları ile Batı ve Orta Toroslarda kanyonlar çok bulunur. Kuzey Amerika’daki Colorado kanyonları dünyaca meşhurdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir