Yazılar

Kapan Nedir

kapan Nedir

Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan tuzak. Büyük tartı aletine de kapan denir. Eskiden bal kapanı, un kapanı, yağ kapanı gibi orada satılan mallar için de bu tabir kullanılmıştır. Osmanlıların ilk kuruluşundan itibaren yağ, bal, un, erzak, hububat, kahve, ipek, pamuk gibi maddeler kapanlara getirilir, devlet bunlardan belli bir ardiye ücreti alarak gerektiğinde narh koyardı. Bilhassa istanbul’da, dışarıdan ithal edilen mal ve eşyanın satışı bu kapanlarda, devlet resmi memurunun nezaretinde esnafın yiğitbaşıları ve ihtiyarların katılması ile yapılırdı. Böylece malların hileli ve fazla

fiyatla satılması önlenmiş ve herkesin kolayca Mal temin edebilmesi sağlanmıştır. ilk Osmanlı Sultanlarının bina ettirdiği cami, mescit, medrese, imaret gibi vakıfların masraflarını karşılamak üzere “kapan hanı” yaptırdıklarına tarihi kayıtlarda rastlanmaktadır. Osmanlılarda zamanla gelişen kapanlar, günümüzde kurulmasına çalışılan ve bazı büyük şehirlerde açılan umümi pazar veya halden başka bir şey değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.