Yazılar

Kargı Nedir

Kargı Nedir

Ucunda sivri demiri olan mızrağın adı, temrenli mızrak. kök olarak sokmak, deşmek manasına gelen karmaktan gelir. Çok eskiden beri çeşitli Milletlerin ordularında kullanılan kargıların değişik tipleri vardı. Bütün Türk boylarının, islam-Türk devletlerinin ortaçağ boyunca çeşitli kargılar kullandıkları bilinmektedir. Büyük Selçuklu devleti ordusunda kullanılan hatti ve gargı adı verilenleri Bahreyn’de yapılırdı. Yeniçeriler, ilk zamanlar harp silahlarına ilaveten kürde adını verdikleri kargıyı da harplerde mahirane bir şekilde kullanırlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.