Yazılar

Kateter Nedir

kateter Nedir

vücut boşluklarına teşhis ve tedavi gayesiyle özellikle damarlar içine ilaç ve sıvı vermek ve bunlardan, mesela mesaneden sıvı almak için özel hazırlanmış tüpler (borular). Değişik maksatlar ve değişik bölgeler için özel tipte kat eterler yapılmıştır. kalp kateterizasyonu özel bir durum olup, kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir metoddur. Kalp kateterizasyonu ile birlikte kalbin ve büyük damarların filmleri de çekilir. Uygulanan metodlardan, özellikle bir cerrahi müdahaleden önce kalpteki bozukluğun kesin olarak yerini ve derecesini tesbit için faydalanılır. Bu metodlara, doğuştan olan kalp hastalıklarında, romatizmal kalp kapağı hastalıklarında daima başvurulur. Kalp kateterizasyonu, sağ

kalp, sol kalp kateterizasyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ kalp kateterizasyonunda Kateter koldaki toplar damarlardan faydalanarak kalbe iletilir. Sol kalp kateterizasyonunda ise kateter ya kol veya bacaktaki atardamarlardan faydalanılarak kalbe iletilir veya direkt olarak göğüs cidarından kalbe sokulur. Kalp kateterizasyonu oldukça tecrübe isteyen ve ölüm tehlikesi dahi bulunan bir metoddur. Bu yüzden ancak gelişmiş kardiyoloji merkezlerinde yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.