Yazılar

Katma Değer Nedir

Katma Değer Nedir

Bir istihsal faaliyetinde, üretim faktörlerinin mahsülün değerine yaptıkları katkı. istihsal faaliyeti, ilk istihsalden başlayarak mal veya hizmetin müstehlike (tüketiciye) arzına kadar

uzanan bir ameliyedir. Bu z incirin her safhasındaki (ilk istihsal, imalat, toptan, perakende) Mal veya hizmet, değerine; toprak, sermaye, emek ve müteşebbis olarak sayılan üretim faktörleri tarafından; rant, faiz, ücret ve kar namıyla ilavelerle aktarılır. Malın değeri, ilk safhada (eğer ara malı yoksa) tamamıyle katma değerdir.

Daha sonra, malın değeri içinde ara malı payı artar, eklenen değer düşer. Toptan ve Perakende safhalarda, katma değer yalnızca kardan ibaret olabilir. Katma değer, malın satış değerinden malın içinde bulunan ara malı değerinin düşülmesiyle veya her faktör payını ayrı ayrı toplayarak bulunabilir.

Matrahı, mal ve hizmetlerin katma değeri olan vergiye, Katma Değer vergisi denilmektedir. (Bkz. Katma Değer Vergisi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.