Yazılar

Kavas Nedir

kavas Nedir

Osmanlılarda, vezir ve veziriazamın maiyetinde görev yapan silahlı memur. elçilik veya konsolosluklarda çalışan ve özel kıyafeti olan koruma memuru. Önceleri okçu manasındaki kavvas kelimesi, zamanla silahlı muhafız anlamında kullanılmaya başlandı. Osmanlılar zamanında görevli olan kavaslar, çarşı ve pazarlarda yakaladıkları suçluları mahkemeye götürürlerdi. Şehrin belediyeye ait hizmetlerini gören şehremanetinin maiyetinde zabıta yerine kavaslar görev yapardı. tanzimattan sonra yardımcı sefirlerin Babıali’yi ziyaret etmeleri sırasında önlerinde

kılıçlı ve tabancalı bir Kavas yürür, ona kalabalıkta yol açar ve yol gösterirdi. Ayrıca büyük devlet erkanının ok ve yaylarını taşıyan, onların önlerinden giderek yol açanlara da Kavas denirdi. Kavasların kendilerine has özel kıyafetleri vardı. Kavasların başında buluan amirlere “kavasbaşı” denirdi ve maiyetlerinde yüz kadar kavas bulunurdu. Günümüzde ise; büyük fabrikaların giriş ve çıkışlarını kontrol eden vazifelilere de kavas denmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.