Yazılar

Kılcal Damar Nedir

Kılcal damar Nedir

atardamarların son dallarını, toplar damarların ilk dallarına birleştiren ince damarlar. Şa’ri damar veya ka piller olarak da bilinir. Bir kıldan elli defa daha incedir. Çapları 0,007 mm ile 0,150 mm arasında değişir. Duvarlarında düz kas telleri bulunmayan damarlardır. iğne kalınlığındaki bir et parçasında bin kapiller vardır. Her kapiller, ortalama yarım milimetre uzunluğundadır.

Kılcal damarların içinde dolaşım hızı ve basıncı azdır. doku hücreleri ile doğrudan doğruya temas halinde olan kılcal damarlar, dokular arası beslenmede başlıca yer teşkil eder. derinin kızarma veya solmasına, kılcal damarların genişlemesi veya büzülmesi yol açar. Kılcal damarların geçirgenliği bozulduğu zaman, doku aralığına kanın sıvı kısmı sızarak, ödem meydana gelir. Dayanıklılık bozukluğu sonucu olan yırtılmalarda purpura adı verilen deride kanama noktaları görülür.

insandaki bütün kapiller ucuca konursa, dünyayı dört defa saracak bir boru elde edilir. Herbirinin ağız genişliği yanyana getirilirse 60.000 m2 bir satıh meydana gelir. Kılcal damarlar, ince çeperlerinin kasılabilme ve gen işleme özelliğinden dolayı, kan basıncının husülünde ve değişikliklerinde çok önemli rol oynar. Kılcal damarlar genişlerse, dokularda daha çok kan toplanır ve atardamar ve toplardamardaki kan azalır, yani tansiyon düşer. Kılcal damarlar kasıldığında ise, dokulardaki kan büyük damarlara sevk edilir ve böylece atardamar ve toplardamarların basıncı yükselir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir