Yazılar

Kloral Nedir

kloral Nedir

Renksiz keskin kokulu, yağımsı bir sıvı. Diğer adı tiriklorasetaldehit olup formülü CCl3CHO’dur. En mühim endüstriyel kullanım sahası DDT imalatıdır. kloral, kimyada bazı organik bileşiklerin sentezinde ve liniment denilen ağrı dindirci ilaçlarda kullanılır. Kloral etilalkolden başlanarak elde edilebildiği gibi asetaldehidin klorlandırılmasıyla da elde edilebilir.

Suda, eterde, kloroformda çözünür. su ile birleşerek “kloralhidrat” meydana getirir. Kloralın erime noktası -57,5°C ve kaynama noktası da 97,7°C’dir. Hem sıvısı hem de buhar ı teneffüsle alındığında akciğerde pekçok yara açabilecek kadar zararlıdır.

Bazı önemli kloral türevleri olarak; kloral alkolat, kloral kafein, kloralformamit, klora limit ve butil kloral sayılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir