Yazılar

Koca Sinan Paşa

Koca Sinan Paşa

on altıncı yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamlarından. Babasının adı Ali olup, ilbasanlı’dır. Rumeli’nden getirilerek Enderun’da yetiştirildi. Kanüni Sultan Süleyman han (1520-1566) devrinde Osmanlı saray hizmetine alınarak Birün’da Çaşnigir (sofracı) Başılıkla vazifelendirildi. malatya, kastamonu, Gazze, Nablus sancak beyliklerinin ardından erzurum Beylerbeyi oldu. Halep Beylerbeyliğinden, 1565’te Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi.

Sinan Paşa, Mısır Beylerbeyiyken iki defa Yemen’e Serdarlık vazifesiyle gönderildi. 1568-1569 Yemen harekatını başarıyla tamamlayarak, “Yemen Fatihi” ünvanını aldı. Mısır Beylerbeyliğinden 1572’de Kubbe Vezirliği ile Divan-ı Hümayüna girdi. 1574’te Tunus Seferine serdar tayin edildi. Bölgeden ispanyolları uzaklaştırarak Tunus ve Halkulvad’ı fethetti. Divan-ı hümayün’da üçüncü vezir iken,1580’de Vezir-i azam oldu. Sultan Üçüncü Murad Han (1574-1595) devrinde üç, Sultan Üçüncü Mehmed Han (1595-1603) devrinde de iki kere Vezir-i azamlık yapan Sinan Paşa, beşinci vezareti esnasında 3 nisan 1596 tarihinde vefat etti. Kabri Divanyolu’ndaki Çorlulu Ali Paşa Medresesi yakınındaki türbesindedir.

Osmanlı Sultanlarından Kanüni Sultan Süleyman Han devrinde sarayda, sancak beyliği ve eyalet beylerbeyliğinde, Sultan ikinci Selim, Sultan Üçüncü Murad ve Sultan Üçüncü Mehmed devirlerinde serdarlık, vezirlik ve vezir-i azamlık yapan Sinan Paşa, sabırlı ve mücadeleciydi. doğum yeri olan ilbasan’da mescid ve tekke, istanbul Sedefçiler’de medrese ve sebil yanında birçok şehir ve kasabalarda yüz kadar cami yaptırmıştır. Topkapı Sarayının Ahırkapı Feneri kenarındaki Kaleburun üzerine Sultan Üçüncü Murad Han için köşk ve çok kıymetli bir çeşme yaptırmıştır. Sapanca Gölü ve sakarya Nehri vasıtasıyla Marmara ve Karadeniz’i birleştirmeye teşebbüs etti ise de o zamanlardaki harpler sebebiyle bu işte muvaffak olunamadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir