Yazılar

Konsinyasyon Nedir

konsinyasyon Nedir

Milletlerarası ticarette kullanılan ve açık kredi yoluyla ithalata benzemekle birlikte ondan önemli farklılıklar gösteren bir muamele. Konsinyasyon yoluyla ithalatta mallar, tıpkı açık kredili ithalatta olduğu gibi, bedeli ödenmeden yurda getirilir. ithal edilen bu mallar, tamamen veya kısmen satıldıktan sonra bedeli ihracatçıya gönderilir.

Konsinyasyon yoluyla ithalatın özelliği, malları yurtdışından getirerek ülkede satan kimsenin gerçek anlamıyla ithalatçı olmayıp, ihracatçının bir mümessili veya komisyoncusu durumunda bulunmasıdır. Konsinyasyon yoluyla yurda getirilen mallar, tüketicilere satılıncaya kadar ihracatçının mülkiyetinde kalır. Malları dışarıdan getirerek yurt içinde satan kimse, bu hizmetine karşılık belli bir komisyon alır ve sattığı malların bedelini önceden kararlaştırılan şekilde ihracatçıya gönderir. Tıpkı açık kredi yoluyla ithalatta olduğu gibi, konsinyasyon usülünde de ihracatçının mal gönderdiği kimseyi çok iyi tanıması ve ona güven beslemesi gereklidir.

Konsinyasyon yoluyla ithalatın özel bir şekli, müşterek hesap süretiyle satış’tır. Müşterek Hesap süretiyle malları yurtdışından getiren kimse, asgari bir fiyattan satışı ihracatçıya garanti eder. Mallar hiç satılmasa veya daha ucuza satılsa bile, garanti edilen fiyat üzerinden hesaplanmış bedelleri ihracatçıya ödenir. Müşterek hesap süretiyle yurtdışından Mal getiren kimse, bunları garanti ettiği fiyattan daha fazlasına satabilirse, aradaki farkı ihracatçı ile paylaşır. Görüldüğü gibi, müşterek hesap süretiyle yurtdışından mal getiren kimse, ihracatçının komisyoncusu olmayıp, kısmen ithalatçı, kısmen de ihracatçının ortağı durumundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.