Yazılar

Korindon Nedir

Korindon Nedir

Elmastan sonra bilinen en sert tabii madde olan alümin minerali (Al2O3). Sertlik derecesi Mohs ölçeğinde 9, yoğunluğu 3,93 ile 4,08 gr/cm3 arasındadır. En zengin korindon mineralleri Güney Afrika, Kenya, Brezilya, Hindistan, Sri Lanka ve Burma’da bulunur. Korindonun ince taneli çeşitleri birer kıymetli taş olan yakut ve gökyakuttur. demir oksitleri ve spinelle karışım halinde bulunanı ise zımpara ismini alır.

Korin dondan, kıymetli taş olarak kullanılmasından başka, saat ve motor gibi hassas mekanizmaların yataklarında ve pikap iğnesi yapımında da faydalanılır. Tuğlamsı malzemelerin çoğunun mühim bir elemanıdır. Sanayide kullanılan korindonun büyük bir kısmı sun’i yoldan imal edilir.

Sun’i korindon (ß-alumina) eritilmiş boksit veya eritilmiş alumina olarak da adlandırılır. Sertlik ve dayanıklılık bakımından tabii korin dona (.-alumina) yakın özellikler taşır. Sun’i korindon sanayide aşındırma, parlatma ve taşlama işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır.

En yaygın olarak kullanılan korindon yarısaydam kırmızımsı kahverengidir. Topak halindeki aşındırıcılar öğütülür ve tane büyüklüklerine göre tasnif edilir. Sun’i korin dondan kıymetli taş olarak da faydalanılır. Bunun için de korindon, oksi hidrojen alevi altında tanecik büyüklüğü ve yoğunluğu kontrol altında tutularak güzel kristaller halinde elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir