Yazılar

Kovboy Nedir

Kovboy Nedir

ABD’nin batısında, atlı, sığır çobanlarına verilen isim. Texas, New Mexsico ve Ari zona eyaletlerinde sığır besiciliğinin vazgeçilmez elemanları idiler. Bu bölgede yerleşen Amerikalılar, 1820’li senelerde buralardaki büyük çiftliklerde yaşayan ve sığır çobanlığı ile uğraşan kovboylarla karıştılar. Bunlardan kement, eyer, mahmuz kullanmayı ve hayvan damgalamayı öğrendiler.

Sürüler halinde beslenen sığırları 8-12 kovboy güderdi. Kovboylar ilkbaharda satılacak hayvanları sürüden ayırarak en yakın demiryolu şehrine götürüp satarlardı. Geri dönmeden önce kısa bir süre eğlenirlerdi. Bu eğlenceleri sırasında her türlü rezaleti işleyen kovboylar, çeşitli soygunlar yaparlar ve 2,5 cente adam öldürürlerdi. tarım alanlarının batıya kayması üzerine kovboyların dönemi sona erdi (1890).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir