Yazılar

L Nedir

L Nedir

Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine da yalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve akıcı bir sestir. L sesi, Orta asya Türkçesinden beri Türkçenin bütün lehçelerinde ince ve kalın şekliyle yer almıştır. türkçe kelimelerde kelimelerin yalnız ortasında ve sonunda kullanılır.

Yabancı dillerden alınan kelimelerde ise kelimelerin başında da yer alabilmektedir. Mesela; lahana (aslı italyanca) lider (aslı ingilizce), lif (aslı Arapça), laboratuvar (aslıFransızca), limon (aslı Farsça) gibi. Başında “l” sesi bulunan kelimeler Türkçeye geçince, dilimizde kelime başında l sesi bulunmadığından, halk ekseriya bir sesli harf getirir. (ilazım lazım, ilahna lahana gibi) Ancak bu durum her kelimede görülmeyebilir.

Harfin Orhun Türkçesinde ince ve kalın olmak üzere (Y, V) gibi iki şekli vardır. Türkçe yazı dilinde bazı kelimelerde, kendisinden sonra “a” gelen hallerde l sesinin ince okunması gerekirse “a”nın üstüne bir (^) işareti konur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.