Yazılar

Mide Krampı

Mide Krampı

Bazan tamamen asabi bazan da mide hasta-)lıklarının seyri esnasında kramplar zuhur edebilir. Bu kramplar mide çukurunda hissedilir. Sırta doğru yayılır. Şiddetli bir ağrı şeklindedir. Bu ağrı o kadar şiddetlidir ki hastaları bağırmağa mecbur eder. Bir müddet sonra kramp geçer fakat bir bitkinlik bırakır. Kramp kısa veya uzun aralıklarla tekerrür eder. tedavi için midede uzvi bir hastalık mevcutsa onu bertaraf etmeye bak-)malı muntazam bir perhis ta kip etmeli kramp geldiği zaman en iyi tedavi mide üstüne sıcak tatbik etmektir

tuğla kum torbası termofor sıcak havlu işe yarar. Bazan kafuru ile ve hardalla oğ-mak iyidir. Ağızdan valeryan tentürü nane suyu ıhlamur verilir. Çok ağır vak’alarda morfine başvurmak lâzım gelebilir

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.