Yazılar

Müzik Aletleri Nedir

Müzik Aletleri Nedir

Müzik aletleri, ses verme şekillerine göre üç bölüme ayrılırlar Telli müzik aletleri Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her tel belli bir nota çıkarır. alto, bağlama, balalayka, banco, çello, gitar, harp, kanun, keman, kemence, kontrbas kopuz, lavta, lir, mandolin, piyano, rübab, tanbur, ut, viyola, viyolonsel telli müzik aletleridir.Nefesli müzik aletleri Bunların bir ucundan doğrudan doğruya ya da uygun bir ağızlıkla üfleyerek borunun içindeki hava titreştirilir. Ses borularından çeşitli sesler elde etmek için boru boyunca dizilmiş bulunan delikler açılıp kapatılır. Akordeon, baso, flüt, gayda, klarnet, ney, obua, org, saksafon, trompet, zurna, nefesli müzik aletleridir

Gergin zarlı müzik aletleri Bir kasnak üzerine gerilmiş zarlardan meydana gelen aletlerdir. Gerginlikleri ve boyu değişmediği için verebildikleri nota çeşidi az olur. davul, tef, dümbelek, gergin zarlı müzik aletleridir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.