Yazılar

Okka Nedir

Okka Nedir

İlk çağberi Ö ve Ortadoğu ülkelerinde kullanılan eski bir ağırlık ölçüsü birimi. Okka, Arapça bir kelimedir. “Bugge, Kıyye” şeklinde de Okkanın ağırlık ölçüleri ülkelere, şehirlere hatta bazen devirlere göre değiştirilmiştir. Mesela; İslamiyetten önce kullanılan bir okka, iki bin beş yüz altmış dört gram (2.564 g) iken, İslamiyetten sonra en çok kulortaçağda bir okka 600 dirhem, Halep’te 720 dirhem iken, yeni çağda Mısır ve çevresinde bir okka 444,6 g karşılığı olan 144 dirhem hesap edilirdi.

Yine aynı dönemlerd ve çevresinde bir okka (hogge), 5.128 g yani 1600 dirhem olarak kullanılırdı. Or Han gazi devrinde yapılan ilk şer’i tespitten sonra, Osmanlı Devletinde de bir ağırlık ölçüsü olarak kullanılmaya başlandı.

Cumhuriyetten önce Osmanlı Devletinde kullanılan irili ufaklı gram cinsinden ağırlık isimleri ve değer miktarları şöyledir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir