Yazılar

Parlamenter Rejim Nedir

Parlamenter rejim Nedir

Bir devlet yönetiminin bir yandan sorumsuz bir devlet başkanı, öte yandan parlamentoya karşı sorumlu olan bir bakanlar Kurulu kanalı ile belli şartlarda ortaklaşa yürütülen yönetim sistemidir. Parlamenter rejimlerde, devlet başkanlığında bir kral bulunsa bile yönetim şekli, parlamentoya karşı sorumlu bir Bakanlar Kurulunun olması halinde, parlamenter rejim olur.Parlamento, devlet başkanlığı ve bakanlar kurulunun sorumluluk dereceleri ve yetkileri, her devlette değişiklikler gösterebilir

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.