Yazılar

Piksel Nedir

piksel Nedir

Tüm sayısal görüntülerin en küçük parçası olan üçlü nokta grubuna piksel denir. ingilizcede resim parçası anlamına gelen picture element birleşik kelimesinden çıkarılmıştır. Pixel, picture resim, sözcüğünün kısaltması olan pix ve element parça sözcüğünün ilk iki harfiden el oluşmaktadır. Pik selle türkçesi gözek olarak adlandırılmaktadır

Bir pikselin, en-boy oranına görüntü oranı denir. Bu sayı günümüz bilgisayar ekranlarında bire eşittir, video ortamında ise birden büyük olabilir. Başka bir deyişle günümüz bilgisayarlarında bulunan pikseller analog veya dijital oluşuna göre yuvarlak veya kare olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir