Yazılar

Proje Nedir

proje Nedir

Bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi gözönünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve he defler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama süreci

Kökeni Proje kelimesi Latince projectumdan gelir. Türkçemize birçok kelime gibi Fransızca projetden gelmiştir. Latince kelime, projicereden türemiştir ki bu da bir şeyi ileriye atmak demektir. Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye ve aynı zamanda kelimenin devamındaki şeydene önce yapılana işaret etmektedir. Bu açıdan pro hecesi, Yunancadaki ya benzemektedir. Latince köken olan kelimenin devamı olan jacere ise fırlatmak demektir. Demek ki ilk önceleri proje, kelimesinin anlamı herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey demekti

Kelime kullanılmaya başlandığında yalnızca bir işe başlanmadan önce yapılan plan demekti ve planın uygulamaya alındığı safhayı içine almıyordu. projeyle beraber yapılagelen şeye nesne denirdi. Kelimenin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili birkaç metod ortaya çıktığı 1950 lerde değişiverdi. Bundan sonra Proje, kelimesi, hem ilk baştaki anlamıyla projeyi, hem de nesneyi kapsar şekilde kullanılmaya başlandı. Buna rağmen bazı projelerde, bugüne kadar projelerde nesneler ve nesne müdürleri vardır.

Özellikleri projeler, operasyonlara kıyasla farklıdır. Operasyonlar, devamlı yapılagelen ve pek değişmeyen çalışmalardır. Sonuçları pek değişmez. projeler geçici olup bir kereye mahsus sonuçlar verirler ve tamamlanınca biterler.

Projeler, sonuca ulaşabilmek için kaynaklar gerekir. Çoğu zaman projenin uygulaması detaylı plana dayanır. Bu planlar dış faktörleri ve sınırlamaları da gözönünde bulundurarak yapılır. Planlama, uyg ulama ve proje kontrolü, proje yönetiminin birincil hedefidir. Bazı Projeler, için özel ve geçici olarak proje grubu ve çalışma grubundan oluşan bir organizayon kurmak gerekebilir Büyük Projeler alt projelere bölünebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir