Yazılar

Rütbe Nedir

Rütbe Nedir

insanın bulunduğu mevki. genelde polis ve askerlerle özdeşmiştir.

hizmet kanunu
madde 3 – askerler ve rütbeler:

a) askerler
1. er: ihtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.

2. erbaş
ihtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan on başı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir. askerlik kanununa göre mükellef bulundukları hizmetleri ifadan sonra hususi kanunlara tevfikan muayyen bir Hizmet taahhüdü suretiyle silahlı kuvvetlerde vazife gören uzman veya uzatmalı çavuş ve on başılar da er baş sayılır.

3. astsubay
hususi kanununa göre silahlı kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

4. askeri öğrenci
subayaskeri memur veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir.

5. askeri memur
idari işlerdefen ve sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre subaylara muadil ve özel bir silsileye tabi bulunan askerdir.

6. subay
hususi kanuna göre silahlı kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşala (büyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

b) rütbeler:
1. erbaşlar:
a) onbaşı
b) çavuş
2. astsubaylar 1)
a) astsubay çavuş
b) astsubay üstçavuş
c) astsubay başçavuş
d) astsubay kıdemli başçavuş

3. askeri memurlar
a) 8 inci sınıf (asteğmen muadili)
b) 7 inci sınıf (teğmen muadili)
c) 6 ıncı sınıf ( üsteğmen muadili)
d) 5 inci sınıf (yüzbaşı muadili)
e) 4 üncü sınıf (kıdemli yüzbaşı muadili)
f) 3 üncü sınıf (binbaşı muadili)
g) 2 inci sınıf (yarbay muadili)
h) 1 inci sınıf (albay muadili)

4. subaylar
a) asteğmen
b) teğmen
c) üsteğmen
d) yüzbaşı
e) binbaşı )
f) yarbay ) üst subaylar
g) albay )
h) tuğgeneral (tuğamiral))
i) tümgeneral (tümamiral))
j) korgeneral (koramiral)) general veya amiraller
k) orgeneral (oramiral))
l) mareşal (büyük amiral))

kanunda geçen “uzman çavuş” tabiri 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı kanunun 21 inci maddesi ile “uzman erbaş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı türk silahlı kuvvetleri personel kanununun 77 nci maddesiyle astsubayların rütbeleri

astsubay çavuş
” kıdemli çavuş
” üstçavuş
” kıdemli üstçavuş
” başçavuş
” kıdemli başçavuş
şeklinde yeniden düzenlenmiştir ve aynı kanunun 208 inci maddesinin (r) bendinde de 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasının (2) nci bendinin bu kanuna aykırı hükümlerinin ilga edildiği belirtilmiştir
subay (zabit) rütbelerinin eski isimleri şunlardır:
asteğmen (yedek subay) – ihtiyat zabiti
teğmen – mülazım-ı sani
üsteğmen – mülazım-ı evvel
yüzbaşı – yüzbaşı (kıdem durumuna göre kol ağası vb versiyonları bulunur)
binbaşı – binbaşı
yarbay – mirliva
albay – miralay
general – paşa (bunların da ferik vb. versiyonları bulunur)

astsubaylara ise gedikli çavuş deniyordu hatırladığım kadarıyla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.