Yazılar

şehzade Nedir

şehzade Nedir

Padişahların erkek evlatlarına verilen isim Bunlar, Padişahların, haseki, ikbal ya da cariyelerinden doğma evlatları idi. Çelebi Mehmet devrine kadar bunları çelebi denmiş, bundan sonra şehzade denmeye başlanmıştır

Büyük bir b akımla yetiştirilen şehzadeler, beş altı yaşlarında öğrenime başlarlar, çeşitli derslerin yanında at ve silah kullanmak öğrenimi görürlerdi. şehzadeler büyüdüklerinde çeşitli idari işlerde görevlendirilirdi. Fatih devrinden sonra padişahın yerine geçen şehzadenin, kardeşlerini öldürmesi bir kanun gereği haline gelmiş kardeşkanı akmasına yol açan bu kanun, Mehmet IV. zamanında kaldırılmıştır. Bundan sonra 1652, şehzadeler, kendilerine padişahlık sırası gelinceye kadar ya sarayda hapsedilerek bekletilir, ya da önemsiz işlerde ve devamlı göz altında bulundurulurlardı. Bu durum da Tanzimata kadar sürmüştür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.