Yazılar

Seyhan Coğrafyası

Sey Han Coğrafyası

seyhan ilçesi adana ilinin Merkez ilçesidir. Denizden 40 Km . içeride kurulan Adana ili, seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Sey Han, doğu yakada ise Yüreğir ilçesi yer almaktadır. iki ilçe i.Ö. 6.yyda yapılmış 317 m . Uzunluğunda 21 gözlü tarihi taş köprü ile birbirine bağlamıştır

yüzey şekilleri
ilçemizin doğusunda Yüreğir Batısında, Tarsus, Kuzeyinde Karaisalı, Güneyinde ise karataş ilçesi yer almaktadır ilçenin bulunduğu alan seyhan, ırmağının taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden başlayarak 4. jeolojik zaman başları oluşan delta bugün üç taraca halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve kumul setleri yer almaktadır.

ilklim ve bitki örtüsü
Seyhan akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28.1 C , en soğuk ay ortalaması 9,3 Cdir Bu güne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustosunda 45.6 C , en düşük sıcaklık 1964 yılı 20 ocak tarihinde 8.4 Cdir. Yıllık yağış tutarı 647 mm . dir. Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, % 4ü yazın, geri kalanı ilkbahar ve sonbaharda alınır. yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Bu bunaltıcı sıcaklar ‘yaylaya çıkma geleneğini beraberinde getirmiştir. Doğal bitki örtüsü 1.500 m . Yükseltiye kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul bitkilere de rastlanır.

nüfus
Kentin ilk kuruluş bölgesi olan bu günkü Seyhan ilçesi 1990 yılı Nüfus sayımına göre 672.121 toplam nüfus sayısına sahiptir. Bu sayının 642.321 kişisi ilçe Merkezinde yaşarken 29.800 kişinin bucak ve köylerde yaşamaktadırlar. 420 Km2 lik yüzölçümü ile Seyhan ilçe 1.600 kişi /km2 lik nüfus yoğunluğuyla Adana ilinin en yoğun ilçesini oluşturmaktadır. ilçe nüfusunda kadın- erkek oranı birbirine denk sayılabilir.

1950 den sonra kentin hızla sanayileşmesi, ovalık alanda baraj ve s ulama kanallarıyla sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın özelliklede yüksek nitelikli pamuk tarımının yapılması hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı özellikle konut sorunu ve gecekondulaşmayı artırmışsa da son yıllarda ilçenin kuzey kesimlerinde yürütülen ‘Kuzey Adana uydu kent projesiyle planlı kentleşme gelişmektedir.

ekonomi
tahıl türleri arasında en çok buğday, arpa, yulaf ve pirinç yetiştirilir. sanayi bitkileri arasında pamuk başta gelir. yağ bitkilerinden pamuk çekirdeği çiğit ve yerfıstığı, meyvec ilikte turfandacılık ve turunçgiller gelir. Son yıllarda soya üretimine 4/5 ini Adana vermektedir.

Adana Sanayi Odasının 1991 verilerine göre ilde tekst il, deri konfeksiyon, sentetik, elyaf, plastik. Kauçuk ve kimya sanayiine ilişkin to plan 592 adet fabrika ve kuruluş yer almaktadır. Ayrıca orman ürünleri, toprak ürünleri ve bitkisel yağ ve yan ürünlerini işleyen birçok kuruluş yer almaktadır. Bu kuruluşların bir çoğu Seyhan ilçesi sınırları içerisindedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir