Yazılar

Volkan Nedir

volkan Nedir

Pirosfer tabakası ile litosfer arasındaki bağlılığı sağlayan ve magmadan çıkan maddelerin yer yüzüne yayılmasına aracılık eden litosferdeki doğal çatlaklara verilen isim Bir volkanda üç bölüm görülür1 – Baca, Krater, koni Baca Magmadan yükselen lav ve benzeri elemanların, litosfer yüzeyine çıkmasına aracı olan bir ya da bir kaç kollu kanallardır Krater Bacanın, litosfer yüzeyiyle birleştiği noktada meydana gelmiş olan ağızdır Koni Yükseklikleri, bazı hallerde 3.000 metreyi bulan, kraterden çıkan taş gibi maddelerin koni biçiminde birikmesinden meydana gelmiş tepelerdir.

volkanların püskürmeğe bağlıyacakları, çoklukla önceleri belli olmaz. Yalnız, püskürmelerden önce, yer içinden korkunç gürültüler gelmeğe başlar, depremler olur, kaynak suları azalır, sıcaklıkları normal olan Kaynak sularının sıcaklıklarında artma görülür. Bu olaylardan sonra yer kabuğu çatlar, bu çatlamalar, korkunç gürültüler içinde meydana gelir. Çatlamalarda taş ve benzeri maddeler, çok uzaklara fırlarlar. Meydana gelen yarıktan gaz ve buhar lar yükselir. Bu olaylardan sonra kraterden lavlar çıkmağa başlar

Bu lavların devamlı akması ile volkan çevresi lavlarla kaplanmış olur. Bu lavlara rastlayan canlı, cansız her şey, bir anda lavlarla kaplanarak yok olur.Yeryüzünde, püskürmelere aralıklı da olsa devam eden sönmemiş volkanlar olduğu gibi, artık püskürmelerine devam etmeyen, sönmüş olan volkanlar da vardır. Tarihsel zamanlardan beri zaman zaman püsküren volkanlar, arasında Stromboli ve Vezüv volkanları sayılabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.