Yazılar

Yaşam Zinciri Nedir

Yaşam Zinciri Nedir

kalbi aniden duran kişinin yaşamasını sağlayacak birbirine bağlı etkinlikleri kapsayan sıralamaya Yaşam(hayatta kalma) Zinciri denilmektedir.
Erişkinler için yaşam zincirini oluşturan bu etkinlikler sırasıyla
Aciliyetin fark edilmesi,
Acil tıp hizmetlerinin(112) haberdar edilmesi,
Hemen temel yaşam desteğine başlanması,
K/H nin hemen defibrile edilmesi ve hemen ileri yaşam desteğinin uygulanmasıdır.

bebek ve çocuklar için oluşturulan yaşam zincirinde
Kalp ve solunum durmasına yol açabilecek koşulların önlenmesi,
Hemen TYD ne başlanması,
Hemen acil tıp hizmetlerinin (112) haberdar edilmesi
Hemen ileri yaşam desteğinin uygulanması yer almaktadır.

hastanede ise, Hastanın durumunun aciliyetinin kısa zamanda fark edilerek, Hemen tıbbi acil ekibin haberdar edilerek müdahale edilmesinin, önemi artık çok iyi bilinmektedir.

Önceki yeniden canlandırma rehberlerinde, canlandırma sonrasındaki bakım hakkında çok az bilgi içermekteydi. kalp durması sonrası geri döndürülen komadaki hastaların kendi dolaşımlarının başlamasından sonraki ilk Saatler ve ilk birkaç gündeki tedavileri çok farklılık göstermektedir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.