Yazılar

Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı

Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı

Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu 1880 yılında Fethiye'de doğdu. Abalızade Hacı Halil Efendi'nin oğlu olan Yunus Nadi, ilköğrenimini Fethiye'de yaptı, Rodos adasında Süleymaniye Medresesinde, istanbul'da Galatasaray Sultaniyesinde okudu. Sonra hukuk Mektebine devam etti. 1900'da Malümat gazetesinde çalışmaya başladı

1910'da ittihat ve Terakki Cemiyetinin çıkardığı Rumeli gazetesinin baş yazarı oldu. 1911'de Meclisi Mebusan'a Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918'de istanbul'da Yenigün gazetesini kurdu. 1920'de muğla Milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 1924'te istanbul'da Cumhuriyet gazetesini kurdu ve ölümüne kadar başyazarlığını yaptı. TBMM'nin 6. dönemine kadar muğla Milletvekilliğini yapan Abalıoğlu, 28 mart 1945'te tedavi için gittiği Cenevre'de öldü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.