Yazılar

Zona Nedir

zona Nedir

Sağlık sorunlarinizi yazin doktorlarimiz cevap versin zona, Herpes zoster Duyusal sinirle­rin ağrılı bir hastalığıdır. Hasta sinirin etkilediği deri bölgesinde de iltihap gö­rülür.

Nedeni Suçiçeği etkeni olan virüs­tür. iki hastalık arasındaki ilgi tam sap­tanamamıştır, çünkü zonalı bir erişkin­den, çocuklara suçiçeği bulaşabildiği hal­de, suçiçekli çocuklardan erişkinlere zo­na geçememekte ve bir erişkinden diğe­rine de Zona bulaşamamaktadır. Çocuk­lukta geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası, vücutta sessiz kalmış bir virüsün, eriş­kinde zonaya neden olduğu düşünülmek­tedir.

Belirtileri Başlangıçta, hafif bir ateşle beraber, hasta sinirlerin sinirlen­dirdiği vücut bölümlerinde ağrı vardır. hastalık, genellikle vücudun bir yarısı­nı, yarını kuşak şeklinde sarar ve tek yönlüdür. Birkaç gün sonra deri kızarır ve etkili alanda ufak kabarcıklar belirir. Kabarcıklar patlayıp, kuru kabukları bunların yerini alır ve kabukların dökül­mesi sonucu, beyaz bir iz kalır. Zona, beşinci kafa çifti sinirinin ( baş ve yüzün duyu siniri) bir dalında görülebilir. Si­nirin ilk (oftalmik) bölümü etkilenmişse, gözde, körlüğe kadar ilerleyen bir durum belirebilir. Zona geçtikten sonra dahi, hastada devamlı ve engelleyici nöralji (sinir ağrısı) kalabilir. Ama, kalan izler­de ağrı yoktur.

tedavi Özel tedavisi yoktur. Ağrı giderici ilaç kullanılır ve kabarcıklara kollodion (bkz.) ve steril toz uygulanır. Kabarcıkların mikroplanması önlenmeli­dir. zonanın geçmesinden sonra devam eden ağrı, doktoru çok uğraştırır ve ba­zen tedavisi olanaksızdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.